onsdag 11. juni 2014

The eigth of us

Tida fyk og me er alt komen godt ut i juni. Tenkte eg ville dele eit bilete av oss oss og den fine barneflokken vår.

6 barn mellom 0 og 9 år. Me har lite tid til å kjede oss :) Dagane er innhaldsrike og fyllt av masse gode øyeblikk, men kan sjølvsagt også vere slitsame og krevande. Me synest me lærer mykje om oss sjølve og mellommenneskelege relasjonar gjennom vår nye livssituasjon. Mange behov skal ivaretakast, og ikkje minst skal me sørge for at våre 4 biologiske har det greit oppi alt. Eg og Ørjan er nødt til å stå saman og vere trygge vaksne. Me arbeider i team som aldri før. Eg er heldig som har verdens beste samarbeidspartnar. Og med Gud på laget blir tråden tretvinna og sterk. Utan Han hadde me ikkje klart det. I vår svakhet kjem Hans styrke oss til del. Han gir oss ord i rette tid som er med å gi oss pågongsmot, og han sender mennesker i vår veg som gir oss nytt pågongsmot. Ikkje minst så frir han meg frå materialisme gjennom oppgåva me no står i som fosterforeldre. Det har eg ikkje tid til å tenke på ein gong. Eg kjenner det befriande. Interiør skiftar, og om 10 år er det ut det som er inn i dag. Er det då verdt å bruke mykje tid og pengar på dei tinga? Eg vil alltid kome til å like å ha det fint rundt meg, men det skal ikkje få eiga hjarta mitt. Borna våre, og dei rundt oss er mykje meir verdifulle. Menneskesjeler er verdt meir enn alt. Jesus viste oss det så tydeleg då han levde på jorda. Han løfta opp dei som låg nede og brukte tid saman med dei som alle andre skubba vekk. Bruk tida di på noko som er verdifullt. Noko som varer og som har betydning for andre mennesker. Det er det som til sist gir den indre roen og gleda i livet som alle eigentleg ynskjer seg.
No har ein liten skrott vakna etter kvilen sin og eg må lukke att pc-en for denne gong. Eg kikkar stadig inn til dåke andre fine bloggarar, men dessverre blir det lite av kommentering.

Ynskjer alle ein nydeleg fin sommar :)

tirsdag 18. mars 2014

Ei ny tid

Her kjem ei lita oppdatering i frå oss. Det er gått fleire månadar sidan forrige blogginnlegg og det er derfor kjanskje på tide å seie litt om ståa. Det har skjedd store forandringar i familien vår etter jul. Me er nemleg blitt fosterforeldre! To skjønne jenter på 7 år er blitt eindel av familien vår. Dei er tvillingar, men likevel veldig ulike. Kvar sin personlegdom, kvar sine kvalitetar og kvar sine utfordringar. Me har kjent jentene sidan dei var fødd og me er veldig glad i dei.

6 barn! Ja, det kan virke overveldande. Det har vore ei stor overgang, det er ikkje til å legge skjul på. Men ved Guds nåde og hjelp går det bra. Ørjan, mannen min, har redusert stillingen sin og er mykje heime. Det trengst. Særleg om morgonen vekedagar og ved kveldsstell er det nødvendig å vere to vaksne. Alle seks treng nærleik, tryggleik og omsorg, i tillegg til praktisk hjelp. Me prøver å få det til slik at alle får litt aleinetid med oss. Mykje skal på plass, både praktisk og i forhold til rutinar. Struktur er heilt nødvendig. Me må vere i forkant av ting heile tida. Lage istand nister, kle og sekkar dagen i forvegen. Ved hjelp av gode rutinar morgon og kveld sklir dagane betre. Det merkar me godt.

Det er 3 veker sidan familieforaukelsen og enno er mykje ikkje komen på plass. Me har opna opp til leiligheten og fått mykje betre plass, noko eg set stor pris på. opninga har ført med seg arbeid og eindel står uferdig. Det er travle dagar og helst skulle døgeret hatt fleire timar.  Mannen min sa det veldig fint: "Me har lite tid til unyttige ting fortida". No er det ei tid for å prioritere borna og heimen. Me jobbar med å finne gode måtar å gjere ting på. Det inneber meir struktur i form av faste tider for måltid, liste for kva som skal gjerast før frukost, fast dag for handling etc. Me har f. eks skrive ned 2 handlelister på data. Den eine kallar me standardliste og er ei liste for varer me må handle kvar veke. Den andre er ei lagerliste og inneheld mat og andre husholdningsvarer som me kan handle inn i stort og ha ståande.

Strukstur, orden og rutinar er heilt nødvendig, men utan omsorg og kjærleik blir det ikkje noko god frukt. Me kjenner oss avhengig av Gud i denne nye situasjonen me er komen i. Berre Han kan gi oss den styrken, tolmodet og kjærleiken me treng for å gi våre 6 skattar det dei treng. Kan me klare å ivareta alle 6 sine behov? Dette er det store spørsmålet som det gjenstår å sjå svaret på. Det er nok av ting å bekymre og uroe seg over. Då er det viktig å halde fokuset på det som er viktig. Gi borna det dei treng av emosjonell og materiell omsorg, så vil fruktene og resultata koma seinare.

Kristina

tirsdag 7. januar 2014

Pause

Godt nyttår alle saman! Her har det blitt lite blogging i det siste og det ser ikkje ut til at det vil snu med det første. Derfor vil eg berre meddele at det blir ein liten bloggepause her hos nord i bygdo. Eg har ikkje heilt inspirasjonen til å lage innlegg fortida, og eg blir stadig usikker på kva eg skal blogge om. Ikkje utlevere oss for mykje, og ikkje loggføre ungane sin barndom. Ei heller for mykje materialistisk fokus. Det blir fort mange ting ein ikkje skal/vil skrive om. Då kan fort motivasjonen og stoppe opp. Blogging skal vere lystbetont og muligens kjem inspirasjonen tilbake saman med at det blir lysare ute :)

Kva synest du eg burde blogge meir om? Tar gjerne imot tips :)

Tusen takk til alle de skjønne som stikk innom bloggen min, og ein ekstra takk til alle de som legg igjen spor. Utan dåke trur eg det ville blitt bloggestopp for gått!

Klem fra Kristina <3

tirsdag 24. desember 2013

God jul!

Så vart det ingen desember-innlegg frå meg i år. Dagane og vekene har gått så fort og det har blitt lite tid til blogging, eller rettare sagt så har det blitt nedprioritert. Eg har heile tida tenkt eg skulle poste nokre glimt i frå juleførebuingane våre med bilder av ungane som bakar eller lagar noko, men så har heller energien blitt brukt til å gjere ting saman heller enn å dokumentere det me gjorde saman. Slik vart det denne gongen og no er det jul. Tenk i dag er det julafta! Ungane er kjempespente og eg kjenner sjølv også den barnlege gleda over nok ei ny julefeiring. Det er stort at me skal få minnast at Jesus kom til jorda og vart verdas frelsar. Det ynskjer eg skal få stor plass i vår juleglede. Han gir livet ekte verdi og meining. Presangar er kjekt, men Jesus gir varig glede. Han er den største gåva. Så kan me få glede kvarandre med gåver som ei takk tilbake til Han som gav oss livet. At me har kvarandre og får vere friske er noko av det eg er mest takknemleg for. La oss feire jul, med stor glede.

God Jul
 
Klem frå Kristina


fredag 29. november 2013

Dryppe lys
Å dryppe lys er ein nostalgisk ting for meg. Eg hugsar så godt kor koseleg det var å sitte inne med små lysstybbar som mamma hadde tatt vare på og dryppe dei ned i ein kopp med vatn. Så enkelt og så kjekt! Det skal ikkje så mykje til for å gjere noko koseleg ilag.

Eg har gjort som mi mamma gjorde og tatt vare på lysstubbar i ulike fargar. Desse har no blitt brukt av små barn som elskar å drive med hobbyaktivitetar. Det vart til tre fine rundingar som pyntar opp i eit vindu på kjøkkenet vårt.
Tenkte kanskje dette var ein idè som andre også kunne ha nytte av? Eg treng mange gode idèar no når me skal til med aktivitetskalender. Då er blogglandia ein god stad å hente inspirasjon :)

Takk for alle fine tilbakemeldingar på forrige innlegg!

Ynskjer alle som er innom ei god 1.adventshelg ♥

K

onsdag 27. november 2013

Lag stjerner av kvistar
Dette er dekorative stjerner som du kan pynte med likegjerne inne som ute.

Det beste med dei er at dei er enkle å lage.

Du treng:

- Kvistar av bjørk eller anna treslag. Du treng 6 stk til ei stjerne og desse bør vere ca like tjukke og like lange. Eg brukte kvistar frå selje-tre til stjernene på bilete, då dei var så like i tjukkelsen.

- Hyssing (Biltema har billeg).


Knyt pinnane saman til to trekantar og fest deretter dei to trekantane oppå kvarandre så det blir ei stjerne. Knyt hyssing i alle ledd.

I morgon skal adventstjerna finnast fram og fredag får ho koma opp, tradisjonen tru.

Tenk at det snart er advent! Me har mykje kjekt i vente.

Ynskjer deg som er innom ein god kveld/dag.

Kristina

fredag 15. november 2013

Ut av komfortsonen

Eg har ikkje tid til å drive på med interiør om dagane.
Gud har viktigare saker for meg.
Materielle ting er forgjengeleg, det blir øydelagt, slitt eller går simpelthen av moten.

Eit menneske derimot, er ein dyrebar sjel. Skapt av Gud og elska høgt. Gud ser til den som er svak, nedbrutt, såra eller forlatt. Han er ikkje likegyldig til din smerte.

Men Han treng deg og meg! Til å dele ut kjærleik. Til å spre varme og oppmuntring. Til å vere ein ven i mørkre.

Plutseleg ser eg klart. Sløret er tatt bort frå augo mine. Eg ser kor uendeleg godt eg har det og kor mykje eg har å vere takksam for. Eg ser også kor dum eg har vore som har brukt tid på å ergre meg over ting eg ikkje er fornøgd med i huset.

Gud arbeider med meg og dealer med egoisme og sjølvmedlidenhet. Han har noko større for meg. Eit spenneande liv der Han leder meg dag for dag, steg for steg. Eit liv der eg får bruke mitt fulle potensiale og vere den eg var tenkt å vere. Slik designaren hadde planlagt frå byrjinga av.

Gud leder mennesker i vår veg som treng oss. Han leder også mennesker i vår veg som me treng. Livet handlar om å gi og å få. Som regel handler det om å begynne med å gi. Gi litt av deg sjølv til nokon andre. Gi opp noko du held fast på, som du kjenner ikkje er rett. Du vil raskt erfare at det er betre å gi enn å få. Velsignelsane er ikkje langt unna.

Ingen kan hjelpe alle men alle kan hjelpe nokon.

Me kan ikkje bære andre sine problem på våre skuldre, men me kan vere ein ven som lyttar og er tilstades. Og så kan me be. Når me ber blir himmelens hær mobilisert. Det har eg erfart og det trur eg på. Gud er mektig og Han høyrer bønn!
Til deg som ber: Be om at Gud vil ta deg eit steg vidare, ut av komfortsonen og inn i det som Han har tenkt for deg.

Klem *smil*

fredag 1. november 2013

DIY vitrineskap

DIY-prosjekt handler vanlegvis om brukte og gamle møblar eller ting. Denne gongen er det annleis. Eg kunne likegjerne kalla dette innlegget for (Gal)Skap! Eg kjøpte nemleg skapet heilt nytt, for deretter å gå laus med malarkosten på det.Dette hadde seg slik: Eg var lenge på jakt etter eit brukt vitrineskap og var jamleg innom finn.no for å sjekke om det var noko aktuelt til salgs. Etter ei stund på leit kom eg over eit som eg likte, men problemet var at eg måtte til Bergen for å få tak i det. At eg var gravid gjorde det ikkje lettare. Mannen ivrar ikkje etter gamle møblar på same måten som eg, så eg ville heller ikkje presse han med meg til "byn" med tilhengar på bilen for å hente nok eit gamalt "skrap" (i mine auge har desse gamle skrapa stor verdi:). Skapet heitte "Denver" stod det i annonsa, så eg sjekka ut kor det var kjøpt. Google fann ut at det var handla på Jysk. Det viste seg at skapet fortsatt var tilsals på Jysk, og nett no til redusert pris. Dermed kjørte eg til Jysk, som me har 10 min i frå huset vårt, og bestilte skapet.

Fordelen med å male eit nytt skap er at ein kan male dørene før det blir montert og får hengsler på seg. Men eg må innrømme det stakk litt i samvitet å male eit heilt nytt skap. Eg trøsta meg med at skulle eg kjøpt eit slikt skap i stilen eg ville ha, måtte eg betalt det tredoble. 

Førbilde, henta i frå Jysk sine nettsider:


3-4 strøk måtte til, og endå kunne eg nok hatt eit strøk til. Men det fekk vere bra nok. Inni skapet tapetserte eg med restar av tapet i frå Borås som eg har tapetsert med i gangen. Det gav skapet det vesle ekstra.

 
 
 
Ferdig resultat:

 
 
 Endeleg har eg fått eit vitrineskap med plass til finservise, glas og vasar. Billy-hyllene våre fra IKEA er for lite djupe til å ha plass til middagsfat. No får alt stå samla og det likar eg godt.
Det blir lite med maleprosjekt no fortida, så det får bli innlegg med gamalt-nytt no ein periode. Det tar litt tid i frå ting blir utført til eg får blogga om det, tregt som det går med meg fortida. 

Det er veldig kjekt å kikke innom bloggane til alle dåke flinke bloggedamer. Eg skulle gjerne kommentert hos kvar og ein av dykk, men som oftast har eg ein liten på armen eller har noko anna eg raskt må springe til. Kanskje blir det betre etterkvart. Vesleguten har allereie vist tegn til å sove godt om nettene, så eg håpar han snart også vil sove meir om kveldane.

Eg må også nemne at det er veldig kjekt å treffe på folk rundt omkring som seier dei les bloggen min. Det gjer meg glad og audmjuk. Eg bloggar om det som ligg meg på hjarta og det eg interiserer meg for. At det er mennesker der ute som likar det dei les er veldig kjekt å høyre.

Dette vart laaangt og kanskje litt uinterisaaant. Jaja, det får stå til.

Ønsker alle ei strålande og fin helg.

KlemK    

mandag 21. oktober 2013

Himalayatorg 26.oktober 2013


  
 På fyrstkomande laurdag vil eg oppmode deg til å ta turen til Leirvik og besøke Himalayatorg!
 
Me er ein gjeng damer som annakvar veke samlast til misjonsforening. Her lagar me ulike ting som me no vil selge til inntekt for Himalpartner sitt arbeid i Nepal. Pengane går uavkorta til menneske som verkelg treng vår hjelp. Det er stort å få vere med å bety ein forskjell for dei som har minst her i verda. Det kan du også få lov å vere med på denne dagen. På Himalayatorg blir det blandt anna:
 
Sal av heimelaga produkt (tova vottar og hjerter, kjøkkenklutar, kjolar, syltetøy og knekkebrød, for å nemne noko)
 
Kafè med sal av kaffi og kaker
 
Lotteri med fine gevinstar
 
 
 
 
Her kan de sjå bileter av fleire ting me kjem til å selge på Himalayatorget: 
 
 

 

 
 

Ta med deg ein ven eller to og kom :)
 
Dette er forresten veldig fine ting å gi i julegåve!
 
Stad: I lokalet der "Leirvik Vin og Fetevarer" tidlegare heldt til. Det ligg på andre sida av Triobygget, vis a vis gullsmed Underhaug.
 
Det opnar klokka 10.00 og stenger kl. 14.00
 
 
 
K


tirsdag 15. oktober 2013

Nydelege haustdagar og ord til ettertanke

For nokre fantastiske haustdagar me har hatt! Sola skin frå knallblå himmel og haustfargane kjem verkeleg til sin rett. Lufta er klar og frisk og det er nydeleg å vere ute og gå tur, for deretter å gå inn ei varm stove. Hausten gir meg ei sånn ro inni meg. Det er noko fredfullt og vakkert over denne årstida.

Her er nokre bileter frå då me var i Ølve i helga, ei lita bygd ytst i Hardanger. Her kjem mamma i frå og besteforeldra mine bur her. Den finaste stad på jord, det har eg alltid sagt. 
Det er med livet som med naturen, den består av ulike årstider. Det er lett å tenke når det er vinter; å om det berre kan bli vår, eller om våren; om berre sommaren kan koma litt fort og når sommaren er her lengter me etter den vakre hausten... Er det ikkje oss menneske i eit nøtteskal? I alle fall kan eg kjenne meg igjen i det.

Nett no er det vår i livet mitt. Barna er fortsatt små og det er mykje som endå er ved sin spede start. Eg er på mange måtar uerfaren i livet og har mange år framfor meg. Vår er også årstida der me sår. Seinare vil me hauste det me sådde. Slik er det med barna våre også. Me vil sjå igjen seinare det me invisterte i dei når dei var små. Det er no me kan gi dei tryggleiken, nærheten og varmen dei treng. Det fundamentale grunnlaget vert lagt ned desse viktige barneåra.

Det er med livet som det er med årstidene. Det er så lett å leve der framme og tenke at alt skal bli så mykje betre etterkvart. Me ser fram til å bli ferdig med bleieungar og nattevåk. Me gler oss til mindre rot og meir orden. Kleshaugen får fram eit sukk i oss og all oppvasken tar knekken på oss. Trur me. Nokre år seinare forsto me at me tok feil. Det var sjølve livet, dagane me hadde den gong. Ei tid me aldri får att. Ei vakker årstid som må nytast så best den kan. Sommaren og hausten kjem fort nok. No er det dagen i dag som må levast, her og no.

Tante Grethe i Ølve sa det så fint; tida då ein kan breie på barna kjem aldri att. Sistemann i huset hos dei har nett flytta heimanfrå for å gå på skule. No er det berre to sett gamlingar igjen her på garden, la ho til. Det kan vere krevjande med små barn og ein kan ofte kjenne seg trøytt og sliten. Samstundes er det ei så vakker tid, som me berre må ta vare på. Å få ta del i barna sine liv frå dei er i magen til dei blir fødd, utviklar seg frå å vere små og totalt avhengige til å bli store og sjølvstendige, er verkeleg ei spanande og fin epoke i livet. Denne tida då ein kan legge dei i senga si om kvelden og breie dyna godt over dei, med visshet om at her er dei trygge, får ein ikkje att. Dei er så skjønne, desse små menneskebarna. Ingen får fram i oss så mange smil som barna gjer. Dei representerer glede med stor G.

Foreldra mine har også nettopp sendt yngstemann ut i verda. No er det berre dei to igjen. Me er 5 søsken i familien så det har vore tider med mykje liv i huset som er min barndomsheim . Og med 5 barn følger det også med mykje arbeid. Det vere seg rydding, klesvask, køyring, matlaging, leksehjelp, for å nemne noko. Men så kjem dagen då alt ligg på akkurat den staden der du la det i går kveld. Når ein vaskar og reingjer og det held det seg ryddig heile veka. Oppvask for 2 er gjort på null komma niks. Ettermiddagane er rolege og ein lurer på kva ein skal prate om no som ikkje ungane opptar ein på same måten lenger. Alt er annleis. Sommaren er på hell og hausten er på veg fram. Ein vakker haust der ein skal få hauste det ein har sådd. Er det ikkje fint laga til? Livet, med fire årstider, alle med sin sjarm.

Ta vare på dagane, livet og det du står i akkurat no. Klarar du å setje pris på den årstida du befinn deg i, vil du vere klar for ei ny epoke i livet når den tid kjem.


Endeleg fekk eg posta innlegget, etter å ha hatt litt problem med blogspot. Fekk ikkje lasta opp bilder i går. Andre med same problem? Ikkje like strålande haustver i dag, men slik kan det jo alltid vere anten det er vår, sommar haust eller vinter. Det er ikkje alle dagar sola skin frå blå himmel :)


Klem K
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...